Мій блог
  • Нерідко кредитор розглядає варіант кримінального переслідування боржника. Найбільшою перешкодою в даному випадку виступає саме наявність договірних відносин c боржником. У договорі і законодавством передбачені наслідки і конкретні господарські санкції за невиконання грошового зобов’язання. Тому, за загальним правилом, прямий шлях до господарського суду за захистом своїх прав, а не до слідчого.

  • У міжнародних перевезеннях виникають ситуації тривалого на невизначений часпростою, коли щось не так з документами. Стоїть машина з вантажем чекає тиждень, два штраф за простій не покриває витрат, буває і зовсім не передбачений умовами заявки, і взагалі машина вже повинна заробляти в інших рейсах.

Відгуки