Мій блог
Поділитися

Як довести відсутність вини перевізника

Як довести відсутність вини перевізника

За загальними правилами міжнародний перевізник несе відповідальність за збереження вантажу з моменту його прийняття до перевезення і до моменту вивантаження (доставки). Факт прийняття вантажу перевізником підтверджується підписом перевізника (водія) у відповідній графі транспортної накладної (CMR) і в цьому сенсі транспортна накладна (CMR) виконує функцію документа, що підтверджує прийняття вантажу на зберігання за кількістю, складом, вартістю.

Підстави для притягнення майнової відповідальності міжнародного перевізника (шкода, збитки за втрату, псування, недостачу вантажу при перевезенні) визначаються в Конвенції про договір міжнародного перевезення вантажів (далі Конвенція КДПВ). Так, міжнародний перевізник несе відповідальність за втрату, пошкодження, недостачу вантажу при перевезенні, його пошкодження або затримку його доставки. При цьому, Конвенція КДПВ встановлює умови, при наявності яких міжнародний перевізник звільняється від відповідальності за втрату, пошкодження, недостачу вантажу при перевезенні. Зокрема, такими умовами є втрата, пошкодження, недостача вантажу при перевезенні, його пошкодження або затримка його доставки, які виникли в результаті:

1) дії або упущення позивача (замовник – експедитор, вантажовідправник/вантажоодержувач), внаслідок інструкцій продавця (замовника – експедитора, вантажовідправника/вантажоодержувача), не викликані діями або упущеннями із боку перевізника;

2) дефекту вантажу;

3) обставин, яких перевізник не міг уникнути і наслідків, яких він не міг запобігти.

Важливо усвідомити, що всі зазначені умови, що звільняють міжнародного перевізника від відповідальності (відповідальність CMR), є ОЦІНОЧНИМИ! Тобто, зміст, склад та документи, якими підтверджується наявність або відсутність обставин, що звільняють від відповідальності міжнародного перевізника (відповідальність CMR) не встановлено законодавством.

Таким чином, при розгляді справи про відшкодування збитків, пов’язаних із втратою, пошкодженням, недостачею вантажу при перевезенні, наявності або відсутності умов, що звільняють міжнародного перевізника від відповідальності за втрату, пошкодження вантажу при перевезенні (відповідальність CMR, збитки при перевезенні) буде визначатися судом у кожній конкретній ситуації, виходячи з наданих документів, листування між сторонами.

У цьому сенсі примітними є наступні приклади з судової практики АБ «Рогачова».

Так, господарський суд Львівської області визнав наявність обставин дій або упущення позивача (експедитора-замовника), так як перевізник діяв у строгій відповідності з його інструкціями, що було підтверджено відповідним е-мейл листуванням.

Господарьский суд м. Києва звільнив міжнародного перевізника від відповідальності за пошкодження вантажу внаслідок виявлення дефекту вантажу. На недоліки вантажу перевізник (водій) вказав в транспортній накладній (CMR) при прийнятті вантажу до перевезення. Таке застереження, в сукупності з даними судової експертизи в подальшому дозволили зробити висновок про дефект вантажу, як причину збитків.

Господарський суд Черкаської області визнав факт крадіжки вантажу з охоронюваної стоянки, як обставину, якої перевізник уникнути не міг і наслідків, яким він не міг запобігти. При цьому вирішальним аргументом захисту міжнародного перевізника виступили умови договору міжнародного перевезення. Так, відповідно до умов договору міжнародного перевезення, перевізник вважається таким, що належним чином виконав свої зобов’язання та вжив усіх необхідних та залежних від нього дій для збереження вантажу, в тому числі у випадку передачі вантажу на охоронювану стоянку.

Приведені приклади судової практики АБ «Рогачова» по захисту в суді міжнародних перевізників демонструють важливість своєчасних дій та фіксації подій відповідними документами (актами, інструкціями, запитами) під час виконання міжнародного перевезення. У разі виникнення негативної ситуації, пов’язаної з втратою, пошкодженням, недостачею вантажу при перевезенні, його пошкодження або затримці доставки вантажу, довести факт відсутності вини міжнародного перевізника можливо лише на підставі таких документів і перевірених істотних умов договору міжнародного перевезення вантажу.

Відгуки