Хочете довести свою правоту
в досудовому порядку, суді?

Ми інвестували сотні годин кропіткої роботи
на захист транспортних компаній, замовників в
різних спірних ситуаціях, суді.

Використовуйте в своїх інтересах - наші знання,
досвід і стратегії.

Втрата\Псування вантажу

Стягнення боргу

Страхове відшкодування

ДТП

Податковий спір

Штрафи, санкції державних органів

Причини скористатися нашою допомогою в спорі:
 • Наша репутація – це не те, що можна заробити раз і назавжди. Репутацію, як і успіх, необхідно підтверджувати постійною роботою, тому кожна справа має для нас принципово важливе значення;

 • Наша спеціалізація – при оцінці ситуації ми використовуємо не тільки свою багату судову практику, а й «психологію» учасників транспортної галузі, що дозволяє з більшою точністю прогнозувати можливі подальші дії іншої сторони, її аргументи і доводи;

 • Статус адвокатського бюро – тільки статус адвоката дозволяє повноцінно представляти інтереси в суді, відшкодовувати судові витрати на правову допомогу, здійснювати адвокатські запити, ефективніше збирати інформацію, представляти інтереси в правоохоронних органах.

Юридична оцінка спірної ситуації

Спеціалізація дозволила АБ «Рогачова» накопичити значну судову практику у транспортній галузі, тому ми готові ділитися нашим досвідом у вільному доступі.

Ви опинилися в спірній ситуації? Передайте нам інформацію (документи) і дізнайтеся безкоштовно

наскільки можливо реалізувати Вашу волю і цілі в спірній ситуації

чи варто побоюватися аргументів і загроз від опонента в спорі

Форма передачі документів


* Передані документи, інформація є об'єктом адвокатської таємниці

Відгуки
Поширені питання
 • Коли потрібен транспортний адвокат (юрист з транспортного права, транспортний юрист, юрист з автоперевезень) у захисті міжнародного перевізника, транспортного експедитора (ПЕК) суді?

  Найбільш поширеними судовими справами (спорами) між учасниками транспортної галузі, транспортних компаній з державними органами є, Укртрансбезпекою, :

  – справи про відшкодування матеріальної шкоди (збитків), збитки при перевезені, матеріальна шкода заподіяні власнику вантажу втратою, крадіжкою вантажу при перевезенні, ДТП (дорожньо-транспортною пригодою), недостачею, псуванням вантажу при перевезенні (збитки з втрати вантажу);

  – спори з підстав невиконання зобов’язань, що виникають з договору міжнародного перевезення, транспортного експедирування, стягнення штрафних санкцій за простій транспортного засобу, ж/д вагонів заборгованості (боргу за перевезення, стягнення фрахту, транспортно-експедиційної винагороди);

  – спори (суди) зі страховими компаніями про стягнення страхового відшкодування (страхування, відшкодування вартості вантажу, відповідальності експедитора, перевізника – CMR страхування, страхування вантажу, ), регресні вимоги від страхової компанії до перевізника, експедитора, як заподіювача шкоди (регрес від страхової);

  – спори з Державною службою України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпекою Укртрансінспекцією) щодо оскарження постанов про накладення адміністративно-господарських санкцій (штрафів), передбачених ст. 60 Закону України «Про автомобільний транспорт», іншими підзаконними нормативно-правовими актами. Зокрема, порушення Правил проїзду великогабаритних та великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами (перевищення навантаження на вісь, перевантаження), застосування до транспортного підприємства відповідальності за порушення законодавства про автомобільний транспорт, зокрема штраф (постанова про накладення штрафу) за невиконання нерезидентами України міжнародних перевезень пасажирів чи вантажів без документів, перелік яких визначений статтею 53 Закону України «Про автомобільний транспорт»; штраф (постанова про накладення штрафу) за порушення режимів праці та відпочинку водіями транспортних засобів; штраф (постанова про накладення штрафу) за керування транспортними засобами при здійсненні міжнародних автомобільних перевезень без контрольних пристроїв (тахографів) реєстрації режимів праці чи відпочинку водіїв транспортних засобів чи вимкненими такими контрольними пристроями (тахографами) або без щоденних реєстраційних листків режимів праці та відпочинку.

  Відповідно, в перерахованої категорії судових справ найбільш ефективний захист і представництво інтересів в суді для міжнародного перевізника, експедитора (ТЕК), вантажовідправника/ вантажоодержувача може забезпечити транспортний адвокат (юрист з транспортного права, транспортний юрист, юрист по транспорту, юрист з автоперевезень), якого відрізняє глибоке знання і розуміння транспортного права, специфіки ведення бізнесу в транспортній галузі.

   

 • Які дії необхідно зробити міжнародному перевізнику (водію), експедитору в разі виявлення недостачі, псування, втрати вантажу при перевезенні?

  У разі пошкодження, псування, недостачі вантажу при перевезенні поширеною помилкою міжнародного перевізника, експедиторської компанії є те, що вони свідомо відмовляються від участі в процедурі фіксації факту і характеру такої події. З юридичного боку такі дії в більшості випадків відіграють проти перевізника (експедитора). Так, перевізник, керуючись якимись внутрішніми міркуваннями і поняттями про справедливість, займає пасивну роль під час вивантаження при проведенні експертизи представниками Торгово-промислової палати, підписання акту недостачі, псування вантажу при перевезенні і вже після в суді починає «махати руками» з приводу незгоди з висновками, викладеними в таких документах. Такі дії призводять до значних труднощів в захисті міжнародного перевізника, експедитора в суді у справах про відшкодування матеріальної шкоди (збитків), збитках при перевезені, матеріальна шкода заподіяні власнику вантажу втратою, збитки завдані крадіжкою вантажу при перевезенні, збитки від ДТП (дорожньо-транспортною пригодою), недостачею, псуванням вантажу при перевезенні.

  Навпаки, першим завданням міжнародного перевізника, транспортного експедитора в разі псування, втрати вантажу при перевезенні (крадіжки (пропажі) вантажу при перевезенні, недостачі, псуванні вантажу при перевезенні) є швидка і правильна фіксація всіх своїх виконаних дій, намірів, заперечень в юридичній формі (актах, накладних, експертних висновках, заявах і т.д. залежно від ситуації). Відмова від таких дій та їх фіксація має також розглядатися як варіант, але тільки з урахуванням всіх можливих негативних наслідків і вже після відсутності інших можливостей.

  Тому в більшості ситуацій в разі псування, втрати вантажу при перевезенні (збитки з втрати вантажу, крадіжки (пропажі) вантажу при перевезенні, недостачі, псуванні вантажу при перевезенні) заявляйте про необхідність проведення додаткової експертизи (експертизи вантажу, експертизи ТПП, експертиза псування вантажу, висновок експерта щодо пошкодження вантажу), вказуйте в самому акті, висновку експерта свою незгоду, заперечення щодо висновку ТПП, використовуючи умови договору і законодавство про міжнародне перевезення вантажів, заявляйте власнику вантажу про те, щоб він надав вам доступ до вантажу для проведення додаткових досліджень (дослідження пошкодження вантажу, втрата товарного вигляду, втрата функціонального призначення). Поступаючи так, міжнародний перевізник, транспортний експедитор починає напрацьовувати матеріал, який потім буде використовувати в суді в свою користь.

  Також, судові справи про стягнення збитків, завданих крадіжкою, псуванням, втратою вантажу при перевезенні, як правило, характеризуються наявністю спірних обставин щодо застосування лімітів відповідальності, строків позовної давності, наявності вини у завданні шкоди міжнародного перевізника, транспортного  експедитора у завданні шкоди вантажу (збитки з втрати вантажу, збитки при крадіжки (пропажі) вантажу при перевезенні, збитки від недостачі, псування вантажу при перевезенні). Перераховані умови відповідальності міжнародного перевізника, транспортного експедитора передбачені національним законодавством про транспорт (Правилами перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні, Законом України «Про транспортно-експедиторську діяльність», Конвенцією про договір міжнародного перевезення вантажів (КДПВ)). При цьому, сторони договору міжнародного перевезення вантажів, транспортного експедирування мають право самостійно в договорі передбачити умови настання відповідальності за збереження вантажу (за втрату вантажу, крадіжку вантажу, псування вантажу при перевезенні, недостачу вантажу при перевезенні),  терміни позовної давності (строк позовної давності перевезення, строк позову до перевізника) обставини, що встановлюють вину перевізника, транспортного експедитора в псуванні вантажу, (збитки з втрати вантажу, крадіжки (пропажі) вантажу при перевезенні, недостачі, псуванні вантажу при перевезенні, збитки, шкода при втраті вантажу при перевезенні).

 • Які існую ліміти відповідальності міжнародного перевізника в разі втрати, псування, втрати вантажу при перевезенні?

  Розмір, так само як і підстави для відповідальності міжнародного перевізника за втрату вантажу при міжнародних перевезеннях  ( псування, втрати вантажу при перевезенні крадіжки (пропажі) вантажу при перевезенні, збитки CMR, втрата вантажу транспортна накладна (CMR) недостачі, псуванні вантажу при міжнародному перевезенні) в більшості випадків визначається Конвенцією про договір міжнародного перевезення вантажів (КДПВ), яка має перевагу в застосуванні до спірних правовідносин перед національним законодавством України.

  Так, за загальним правилом міжнародний перевізник несе відповідальність за повну або часткову втрату, псування вантажу при його перевезенні або його пошкодження, яке сталося в проміжок часу між прийняттям вантажу до перевезення і його здачею, а також за запізнення доставки.

  У разі втрати, пошкодження вантажу під час перевезення, сума, що підлягає відшкодуванню (збитки за втрату вантажу, шкода вантажу, сума збитків за вантаж, розмір збитків при втраті вантажу), визначається на підставі вартості вантажу в місці і під час прийняття його для перевезення. Вартість вантажу встановлюється на підставі біржового котирування або, за відсутністю такої, на підставі поточної ринкової ціни, або ж, за відсутності і тієї й іншої, на підставі звичайної вартості товару такого ж роду і якості.

  Крім того, підлягають відшкодуванню: оплата за перевезення, митні збори і мита, а також інші витрати, пов’язані з перевезенням вантажу, повністю в разі втрати всього вантажу, і в пропорції, що відповідає розміру збитку при часткової втрати, інший збиток відшкодуванню не підлягає.

  З наведеного вбачається, що відповідальність міжнародного перевізника за втрату вантажу при міжнародних перевезеннях  (псування, втрати вантажу при перевезенні крадіжки (пропажі) вантажу при перевезенні, збитки CMR, втрата вантажу транспортна накладна (CMR) недостачі, псуванні вантажу при міжнародному перевезенні) лімітована ринковою вартістю перевезеного товару (як правило це ціна, зазначена в інвойсі) і компенсацією витрат, пов’язаних з таким перевезенням. Всі додаткові збитки замовника перевезення, пов’язані з втратою  вантажу (втрату вантажу при міжнародних перевезеннях, збитки від псування, втрати вантажу при перевезенні крадіжки (пропажі) вантажу при перевезенні, збитки CMR, втрата вантажу, транспортна накладна (CMR) недостачі, псуванні вантажу при міжнародному перевезенні), якими на практиці виступають упущена вигода, всілякі штрафні санкції, пов’язані зі зривом доставки вантажу (рекламації контрагентів замовника), відшкодуванню з боку перевізника не підлягають.

  Крім цього, Конвенцією про договір міжнародного перевезення вантажів (КДПВ) містить ліміти не тільки по складу збитків, які можуть бути покладені на перевізника за втрату, пошкодження вантажу під час перевезення, а й ліміти відповідальності перевізника в залежності від ваги вантажу, якого бракує. Так, розмір відшкодування не може перевищувати 8,33 розрахункових одиниць за 1 кг відсутнього ваги брутто. Примітно, що схожі ліміти відповідальності міжнародного перевізника застосовуються і при морських перевезеннях вантажу.

   

 • Чи обов'язково транспортній компанії (перевізнику, транспортно-експедиторській компанії ТЕК) виставляти претензію, проводити досудову (претензійну) роботу?

  Як відомо, претензійний порядок врегулювання спору або як його ще називають досудовий, не є обов’язковою умовою для звернення до суду. Однак, на практиці, особливо в суперечках між учасниками транспортної галузі (міжнародними перевізниками, експедиторами (ТЕК), вантажовідправниками/одержувачами і т.д.) проводити таку досудову роботу настійно рекомендується і ось чому.

  Перша причина полягає в тому, що часто в договорах на перевезення, експедирування вантажу, транспортних заявках сторони конкретно не обумовлюють строки виконання зобов’язання (оплата за перевезення, фрахт, відшкодування збитків за втрату, пошкодження вантажу, штрафи за простій транспортного засобу і т.д.). Наприклад, якщо говорити за плату за перевезення (фрахт) то термін її оплати як правило прив’язаний до факту надання документів, що підтверджують виконання перевезення (транспортних накладних (CMR), платіжних документів і т.д.) Однак, підтвердження такого факту надання документів сторони вказують в договорі, транспортної заявці дуже туманно і на практиці таке надання документів проводиться в кращому випадку рекомендованим листом, а нерідко оригінали CMR, ще не підписаних замовником заявок, актів, просто віддаються в руки представнику іншої сторони без всяких розписок і актів про передачу. Саме така обставина багато в чому потім дозволяє замовнику маніпулювати оплатою заборгованості, затягувати її виплату, а нерідко і відмовлятися від такої, оскільки формально можна стверджувати, що термін оплати не настав, документи про перевезення не передані і зобов’язання з оплати не настало.

  Безумовно, в ідеалі необхідно передбачати в договорах порядок передачі документів і найголовніше, встановлювати умови, при яких такі документи будуть вважатися переданими. Але це в ідеалі, а в реальності, якщо подібна ситуація вже в наявності то одним з дієвих способів виступає саме виставляння претензії (претензія перевізнику, претензія транспортної компанії, грошова вимога, досудова робота перевізника, транспортного експедитора, досудова переписка транспортної компанії) на суму заборгованості разом з якої відправляються необхідні для оплати документи, їх копії.

  Другою причиною виступає та обставина, що суд, добре оцінює намір сторони врегулювати спір в досудовому порядку (претензія перевізнику, претензія транспортної компанії, грошова вимога експедитора, замовника, досудова робота перевізника, транспортного експедитора, досудова переписка транспортної компанії). В свою чергу відмова іншої сторони від досудового врегулювання конфлікту, ігнорування претензій служить негативним фактором для неї у подальшому.

  Третьою причиною є те, що досудове вимога (претензія перевізнику, претензія транспортної компанії, грошова вимога експедитора, замовника, досудова робота перевізника, транспортного експедитора, досудова переписка транспортної компанії) дозволяє додатково розставити акценти за зобов’язанням, усунути відсутні умови зобов’язання, вказати на можливі додаткові суми (витрати), які буду стягнуті в суді, якщо боржник відмовиться виконати претензію. Наприклад, такими сумами (витратами) можуть бути судовий збір, послуги адвоката, неустойка, збитки.

  Згідно з чинним законодавством, одержувач претензії зобов’язаний відповісти на неї. Тобто, виставлена ​​за формою претензія зобов’язує боржника відповісти на таку претензію (претензія перевізнику, претензія транспортної компанії, грошова вимога експедитора, замовника, досудова робота перевізника, транспортного експедитора, досудова переписка транспортної компанії). Ми рекомендуємо безпосередньо в договорах визначати претензійний порядок врегулювання можливого спору (претензія перевізнику, претензія транспортної компанії, грошова вимога експедитора, замовника, досудова робота перевізника, транспортного експедитора, досудова переписка транспортної компанії), встановлювати терміни для відповіді, відповідальність за відмову дати відповідь. Будуть дуже дієвими формулювання на кшталт «в разі якщо сторона не надасть відповідь на претензію у встановлений термін, така сторона вважається такою, що погодилася з усіма вимогами претензії».

  Отже, правильно проведена досудова робота (претензійна робота на транспортній компанії, претензія перевізнику, претензія транспортної компанії, грошова вимога експедитора, замовника, досудова робота перевізника, транспортного експедитора, досудова переписка транспортної компанії) багато в чому полегшує судовий захист інтересів транспортного підприємства в суді.

 • Як довести відсутність вини міжнародного перевізника в разі втрати, псування, пошкодження вантажу під час перевезення?

  За загальним правилом міжнародний перевізник несе відповідальність за збереження вантажу (відповідальність міжнародного перевізника, відповідальність CMR, відповідальність за вантаж, відповідальність за збитки вантажу, відповідальність КДПВ) з моменту його прийняття до перевезення і до моменту вивантаження (доставки). Факт прийняття вантажу перевізником підтверджується підписом перевізника (водія) у відповідній графі транспортної накладної (CMR) і в цьому сенсі транспортна накладна (CMR) виконує функцію документа, що підтверджує прийняття вантажу на зберігання за кількістю, складом, вартістю.

  Підстави для притягнення до матеріальної відповідальності міжнародного перевізника (відповідальність міжнародного перевізника, відповідальність CMR, відповідальність за вантаж, відповідальність за збитки вантажу, відповідальність КДПВ) визначені в Конвенції про договір міжнародного перевезення вантажу (далі Конвенція КДПВ). Так, міжнародний перевізник несе відповідальність за втрату, псування, нестачу вантажу при перевезенні, його пошкодження або затримку його доставки. При цьому, Конвенція КДПВ встановлює умови, при наявності яких міжнародний перевізник звільняється від відповідальності за втрату, псування, нестачу вантажу при перевезенні (відповідальність міжнародного перевізника, відповідальність CMR, відповідальність за вантаж, відповідальність за збитки вантажу, відповідальність КДПВ). Зокрема такими умовами є втрата, псування, недостача вантажу при перевезенні, його пошкодження або затримка його доставки, які сталися внаслідок:

  1) дій або упущень позивача (замовника – експедитора, вантажовідправника / вантажоодержувача), внаслідок інструкцій позивача (замовника – експедитора, вантажовідправника / вантажоодержувача) не викликані діями або недоглядом з боку перевізника;

  2) дефекту вантажу;

  3) обставин, уникнути яких перевізник не міг і наслідки яких він не міг запобігти.

  Важливо розуміти, що всі перераховані умови, що звільняють міжнародного перевізника від відповідальності (відповідальність міжнародного перевізника, відповідальність CMR, відповідальність за вантаж, відповідальність за збитки вантажу, відповідальність КДПВ), є оціночним! Тобто, зміст, склад і якими документами підтверджується наявність або відсутність обставин, які звільняють від відповідальності міжнародного перевізника (відповідальність міжнародного перевізника, відповідальність CMR, відповідальність за вантаж, відповідальність за збитки вантажу, відповідальність КДПВ), не встановлено законодавством.

  Таким чином, при розгляді справи про відшкодування збитків, пов’язаних з втратою, псуванням, недостачею вантажу при перевезенні, наявність або відсутність умов, які звільняють міжнародного перевізника від відповідальності за втрату, псування, пошкодження вантажу під час перевезення (відповідальність міжнародного перевізника, відповідальність CMR, відповідальність за вантаж, відповідальність за збитки вантажу, відповідальність КДПВ) буде визначатися судом в кожній конкретній ситуації виходячи з представлених документів, листування між сторонами.

  У цьому сенсі примітними є такі приклади з судової практики АБ «Рогачова».

  Так, господарський суд Львівської області визнав наявність обставини дій або упущень позивача (експедитора-замовника), так як перевізник діяв у суворій відповідності до його інструкцій, що було підтверджено відповідною е-мейл листуванням.

  Господарський суд міста Києва звільнив міжнародного перевізника від відповідальності за псування вантажу в результаті виявлення дефекту вантажу. На недоліки вантажу перевізник (водій) вказав у транспортній накладній (CMR) при прийнятті вантажу до перевезення. Таке застереження, в сукупності з даними судової експертизи дозволила зробити висновок про дефект вантажу як причину настання збитків.

  Господарський суд Черкаської області визнав факт крадіжки вантажу зі стоянки, як обставину, уникнути якої перевізник не міг і наслідки якої він не міг запобігти. При цьому вирішальним аргументом захисту міжнародного перевізника виступили умови договору міжнародного перевезення. Так, згідно з умовами договору міжнародного перевезення, перевізник вважався таким, що належно виконав свої зобов’язання і вчинившим всі необхідні і залежні від нього дії для збереження вантажу, в тому числі в разі передачі вантажу на стоянку, що охороняється.

  Наведені приклади з судової практики АБ «Рогачова» демонструють важливість своєчасних дій і фіксації подій відповідними документами (акти, інструкції, запити) під час виконання міжнародного перевезення. У разі виникнення негативної ситуації, пов’язаної з втратою, псуванням, недостачею вантажу при перевезенні, його пошкодженні або затримки доставки вантажу, довести факт відсутності провини міжнародного перевізника (відповідальність міжнародного перевізника, відповідальність CMR, відповідальність за вантаж, відповідальність за збитки вантажу, відповідальність КДПВ)  можливо тільки на підставі таких документів і вивірених істотних умов договору міжнародного перевезення вантажу.

   

У Вас є питання до транспортного адвокату?

Задайте його прямо зараз.


* Передані документи, інформація є об'єктом адвокатської таємниці